130 vindkraftverk utanför Östersund

Pressmeddelande september 10, 2019

SCA har ansökt om tillstånd att uppföra ca 130 vindkraftverk strax öster om Östersund. I området bedriver samebyarna Raedtivarie och Ohredakke rennäring. 

Vindkraftparken riskerar att omöjliggöra framtida rennäring i området vilket på sikt äventyrar samebyarnas hela existens.

Kontakt

Carat Advokatbyrå AB

Sibyllegatan 81, 114 43 Stockholm

+46 (0)8 545 120 10, info@caratlaw.se