Brandmän drabbade av cancer

Pressmeddelande september 10, 2019

Carat Advokatbyrå företräder brandmän i Stockholms län som drabbats av allvarliga sjukdomar, främst olika cancerformer såsom testikel- och prostatacancer.  

Försäkringskassan har i ett första beslut meddelat att det inte går att fastställa något samband mellan brandmännens arbetsmiljö och dessa sjukdomar. AFA försäkring har lutat sig mot detta beslut och nekat de drabbade arbetsskadeersättning.

Kontakt