Gigantiskt dagbrott vid Älvsbyn

Pressmeddelande september 10, 2019

Boliden Mineral AB har ansökt om tillstånd att återöppna koppargruvan Laver i närheten av Älvsbyn, Norrbottens län. Gruvan stängdes på 1960-talet p.g.a dålig lönsamhet. 

Teknikutvecklingen sedan dess har gjort det möjligt att driva lönsamma gruvor i form av dagbrott. Själva dagbrottet beräknas till 4 kvadratkilometer med ett djup ca 350 meter. Gruvan beräknas vara utbruten på 20 år. Gruvavfallet ska enligt ansökan förvaras i stora dammar som tillsammans med dagbrottet och Bolidens fabriksområde kommer att utgöra ett 46 kvadratmeter stort inhägnat område. Carat Advokatbyrå företräder Semisjaur sameby som idag bedriver renskötsel i området. Den planerade gruvdriften riskerar att förstöra förutsättningarna för att bedriva rationell renskötsel i anslutning till det planerade gruvområdet. Den planerade gruvdriften utgör ett påtagligt hot mot samebyns näringsverksamhet och strider därmed mot ett i grundlagen fastslaget krav på att samisk kultur ska främjas.

Kontakt