Kalkbrott i Ojnare på Gotland

Pressmeddelande september 10, 2019

Sedan 2007 representerar vi sakägarintressen som försöker få ett stopp på det finska bolaget Nordkalks försök att öppna ett 170 ha stort kalkbrott i en unik och jungfrulig miljö i Bunge på norra Gotland.

Det planerade brottet gränsar till tre områden som har klassificerats som Natura 2000-områden och som därmed inte får skadas av den sökta verksamheten. Målet har prövats sammanlagt sex gånger med olika utfall. EU-kommissionen har följt målet under hela handläggningstiden och kommer enligt egen utsago sannolikt att agera om svenska domstolar ger tillstånd till att sätta igång gruvan.

Kontakt

Carat Advokatbyrå AB

Sibyllegatan 81, 114 43 Stockholm

+46 (0)8 545 120 10, info@caratlaw.se