Kalkbrott i Ojnare på Gotland

Pressmeddelande september 10, 2019

Sedan 2007 representerar vi sakägarintressen som försöker få ett stopp på det finska bolaget Nordkalks försök att öppna ett 170 ha stort kalkbrott i en unik och jungfrulig miljö i Bunge på norra Gotland.

Det planerade brottet gränsar till tre områden som har klassificerats som Natura 2000-områden och som därmed inte får skadas av den sökta verksamheten. Målet har prövats sammanlagt sex gånger med olika utfall. EU-kommissionen har följt målet under hela handläggningstiden och kommer enligt egen utsago sannolikt att agera om svenska domstolar ger tillstånd till att sätta igång gruvan.

Kontakt