Vi är affärsmässiga men sätter aldrig vår egen vinning före klientens behov eller intressen.

Carat Advokatbyrå AB

Carat är en modern advokatbyrå. Vi är affärsmässiga men sätter aldrig vår egen vinning före klientens behov eller intressen.

Carat Advokatbyrå jobbar kvalitativt och kreativt med hög servicenivå och alltid med klientens bästa i fokus. Vi ser människan likaväl som företaget och värdesätter långa klientrelationer. Vi får saker ur händerna.

I begreppet modern ligger att vi med bibehållen advokatetik alltid ser till klientens bästa ur ett affärsmässigt helhetsperspektiv. Att vi alltid sätter klientens intresse främst är för oss självklart!


Vi arbetar med problemlösning utifrån en solid bas av etiska värderingar och med juridik som det viktigaste verktyget. 

Kompetensområden

Inom Carat Advokatbyrå har vi särskilt kompetens inom och fokus på

Immaterialrätt

Immaterialrätt

Affärsjuridik

Affärsjuridik

Tvistelösning

Tvistelösning

Miljörätt

Miljörätt

Hästjuridik

Hästjuridik

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

Kontakt