Med Carat vid din sida har du ombud som din motpart önskar att de haft vid sin sida.

Carat Advokatbyrå AB

Carat Advokatbyrå har lång och bred erfarenhet av att lösa tvister mellan företag, privatpersoner och mot det allmänna, staten, myndigheter, kommunen.

Vi är engagerade i det vi gör, vi bryr oss om våra klienter – på riktigt och hela vägen.

Med Carat Advokatbyrå vid din sida – you never walk alone!

Kompetensområden

Inom Carat Advokatbyrå har vi särskilt kompetens inom och fokus på

Hästjuridik

Brottmål

Affärsjuridik

Affärsjuridik

Tvistelösning

Tvistelösning

Hästjuridik

Hästjuridik

Familjerätt

Familjerätt

Kontakt