Kompetensområden

Miljörätt

Miljörätt och dess betydelse har med tiden kommit att uppmärksammas alltmer. Inom Carat Advokatbyrå finns en djup kompetens inom området och byrån har uppträtt som ombud i några av de medialt mest uppmärksammade målen i Sverige. Vi har särskild kompetens inom miljöskadestånd där vår särskilda nisch är att företräda sakägarna, d.v.s. dig som drabbats.

Hästjuridik

Det är vanligt att köprättsliga frågor uppstår i samband med överlåtelse av häst. Vi inom Carat Advokatbyrå har en djup och omfattande erfarenhet och kompetens avseende den juridik som aktualiseras vid köp och försäljning av häst, samägande av häst samt hästrelaterad verksamhet. Vi hanterar alla sorters avtal samt tvistelösning inom området.

Immaterialrätt

Värdet av varumärke, patent, upphovsrätt och andra immaterialrätter är ofta av avsevärd betydelse för företagen, inte minst för möjligheten att bedriva verksamhet, Freedom to operate. Att bli utsatt för, eller av misstag begå intrång i annans immateriella rättigheter kan medföra komplicerade och dyra tvister samt påverka såväl verksamhet som företagets anseende avsevärt, och därmed värderingen av det egna företaget. Inom Carat Advokatbyrå finns lång erfarenhet och vi har genom åren hanterat de flesta avtalsrättsliga frågor, due diligence och tvistelösning som kan uppkomma inom området.

Tvistelösning

Kompetens, erfarenhet och engagemang är nyckelord för oss på Carat Advokatbyrå och är de verktyg vi använder i tvistelösning där det övergripande syftet och ledstjärnan är de affärsmässiga mål och överväganden som bäst gagnar klientintresset. Vi processar inte – vi löser tvister!

Kontakt

Carat Advokatbyrå AB

Sibyllegatan 81, 114 43 Stockholm

+46 (0)8 545 120 10, info@caratlaw.se