Pressmeddelande mars 27, 2019

Skapat av Göran Starkebo

Hovrättens dom 190327

Efter mer än åtta års kamp för rättvisa tvingas de drabbade i Arica som omfattats av rättsprocessen konstatera att domen gick dem emot. Boliden med sina långt större resurser har lyckats undkomma ansvar för den humanitära och miljömässiga katastrof som bolagets giftiga gruvavfall orsakat. Det är möjligt att utgången blivit en annan om ansvar utkrävts av Boliden redan 1998 då bevisläget var ett annat.

Boliden är väl medveten om att det avfall som skeppades till Arica 1984-85 har orsakat enorma skador i Arica och drabbat många människor hårt, inte bara privatpersonerna i målet. Trots det har Boliden aldrig visat minsta vilja att gottgöra de skador och mänskligt lidande som företagets avfall orsakat. Det är ovärdigt ett gruvbolag som vill framstå som modernt. Det rimmar också illa med Bolidens påstådda sociala ansvar och hållbarhetspolicy. För Arica Victims är det uppenbart att de förhöjda arsenikvärdena i privatpersonernas kroppar är skador till följd av Bolidens avfall.

Domstolen prövar endast vad som kan bevisas, 34 år efter det att Boliden betalade 10 miljoner kronor för att få dumpa sitt giftiga gruvavfall i omedelbar närhet av ett socioekonomiskt utsatt bostadsområde i Pinochets Chile. Domen är klargörande avseende vad domstolen anser vara bevisat. Lika klart är dock att någon rättvisa inte har skipats.  Boliden har lyckats komma undan sitt ansvar för de drygt 20 000 ton giftigt gruvavfall som skeppades till Chile i mitten av 1980-talet.

För Arica Victims,
Göran Starkebo, Jonas Ebbesson och Johan Öberg

Kontakt