Pressmeddelande februari 13, 2024

Skapat av Göran Starkebo

PFAS-MÅLET

Ett stort antal personer i Kallinge, Ronneby kommun konstaterades i december 2013 vara förgiftade av PFAS efter att ha druckit kommunalt dricksvatten. Kommunens vattentäkt hade förorenats av PFAS genom brandsläckningsskum från Försvarsmaktens närbelägna övningsplats. Frågorna var många. Efter 10 år har vi en del svar.

Vi vann! Det var vi tillsammans med våra 154 klienter som gjorde det! För 10 år sedan visste knappt någon vad PFAS är och än mindre vad det innebär att ha exponerats för det. Nu vet vi mer.

Genom Högsta domstolen NJA 2018 s 475 ”Dricksvattnet” vet vi att kommunalt dricksvatten är en produkt enligt produktansvarslagen.

Högsta domstolens dom den 5 december 2023 i mål T 486-23 ”PFAS-målet” fastställde att PFAS-koncentrationer i blodet om minst 90 ng/ml utgör en ersättningsgill personskada.

PFAS har uppmärksammats genom Kalla Fakta, ”Det förgiftade vattnet”. Dokumentärfilmen ”Den bittra sanningen av Teflon” och Hollywoodfilmen ”Dark Waters” för att nämna några filmer. När PFAS-målet inleddes var gränsvärdet för PFAS i dricksvatten i Sverige 90 ng/l och nu när vi vet mer är samma gränsvärde 4 ng/l. I Danmark är motsvarande gränsvärde 2 ng/l. Vi vet idag att PFAS är avsevärt farligare än vi förstod 10 år tidigare.

Nu fortsätter arbetet med ersättningsfrågan. Hur ska dessa personskador genom förgiftning värderas? Hur ska de kompenseras?

Vi hoppas på en konstruktiv dialog med alla berörda och att vi når en lösning i godo som är tillräckligt bra för alla parter.

PFAS-målet är redan unikt men för det fall de drabbade måste fortsätta sin kamp i domstol och Högsta domstolen slutligt avgör tvisten så skulle det förutom flera år till i domstol även innebära att samma underliggande tvist kommer att avgöras av Högsta domstolen tre gånger. Det har hittills aldrig hänt i Sverige. PFAS-målet skulle bli historiskt även ur det perspektivet. En sak är klar. Vi backar inte ur oavsett de utmaningar vi står inför!

Kontakt